Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

YBhg Dato’ Ishak Jaafar, DSSA

Chủ tịch
Giám đốc điều hành tập đoàn
Giám đốc / Trưởng phòng Quản lý Chiến lược Giám đốc
Giám đốc / Trưởng phòng Kỹ thuật Điện và Xây dựng

Nhóm quản lý

Giám đốc điều hành
Giám đốc điều hành tập đoàn
Giám đốc / Trưởng phòng Quản lý Chiến lược Giám đốc
Tổng giám đốc (Vận hành)
Trưởng bộ phận Nhân sự, Hành chính & Pháp lý của Tập đoàn

Our location

Swis Resources head office is located in Subang Jaya. Come and pay us a visit to discuss about new opportunities.

m
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this